Welkom bij
Jouw Gemeente Mijn Gemeente

Jouw Gemeente Mijn Gemeente, een inspiratieplatform waarbij de ervaringen van IT-professionals van verschillende gemeente op het gebied van digitalisering worden gedeeld. 

Jouw Gemeente Mijn Gemeente

Jouw Gemeente Mijn Gemeente, een inspiratieplatform waarbij de ervaringen van IT-professionals van verschillende gemeenten op het gebied van digitalisering worden gedeeld. Het platform bestaat uit een videoreeks, waarbij IT’ers worden uitgedaagd om een dag inspiratie op te doen bij een andere gemeente. Daarnaast uit Interessante webinars en blogs van deelnemende gemeenten, onder ander over datagedreven werken en cloud.

Aflevering 1

Datagedreven sturing

Maatschappelijke vraagstukken

Binnen de gemeente zijn er altijd verschillende maatschappelijk vraagstukken waar beleidsmakers mee aan de slag gaat. Hoe ontstaan deze maatschappelijke vraagstukken en hoe zien de trends eruit?

De thema's

01

Datagedreven

sturing

Gemeenten verzamelen en creëren veel data en gegevens. Het effectief inzetten van deze data is een kans voor gemeenten om de dienstverlening richting inwoners te optimaliseren. Welke stappen zet je als gemeente om aan de slag te gaan met datagedreven sturing? De eerste stap is te bepalen op welke KPI’s je wil sturen. Welke data is daar voor nodig? De juiste vastlegging en het koppelen van data is dan ook een must. Met kwalitatieve data genereren gemeenten inzicht, overzicht en kunnen zij inspelen op veranderingen in de toekomst.

Meer over Datagedreven sturing 

 

02

Cloud

Cloud computing is het via een netwerk op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De gegevens staan op één centrale server waardoor onder andere beveiliging en schaalbaarheid gegarandeerd zijn.


Meer over Cloud

 

03

Privacy & Security

Met de inwerkingtreding van de AVG kregen gemeenten te maken met de verantwoordingsplicht: ze moeten kunnen aantonen dat ze de AVG actief en effectief naleven. Eén van de maatregelen was het aanstellen van een Privacy Officer, de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze heeft onder andere de taak om intern toezicht houden op het naleven van de AVG. Het is natuurlijk belangrijk om datalekken of een boete van de toezichthouder te voorkomen. Los van alle negatieve publiciteit die daarbij komt kijken. Binnenkort nieuwe items!

Meer over Privacy & Security

04

Over

JGMG

Jouw Gemeente Mijn Gemeente, een inspiratieplatform waarbij de ervaringen van IT-professionals van verschillende gemeenten op het gebied van digitalisering worden gedeeld. Het platform bestaat uit een videoreeks, waarbij IT’ers worden uitgedaagd om een dag inspiratie op te doen bij een andere gemeente.  Daarnaast ook uit interessante webinars en blogs van deelnemende gemeenten, onder ander over datagedreven werken en cloud. 

Meer over JGMG

 

Bekijk ook