Blog

Blogger: 

Monique de Hond

Marketing & Communication 

6 feb 2021

Sebewa Zeeland compleet overtuigd over de Cloud.

“De cloud ontzorgt”

Sebewa Zeeland is in 2013 ontstaan uit Sabewa (een belastingsamenwerking van vijf gemeenten), de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Bij de fusie is er voor gekozen de applicaties in de cloud te plaatsen. De voornaamste reden hiervoor was dat zij graag ontzorgt wilden worden in het technisch beheer. Met acht deelnemende gemeenten en een Waterschap bezit Sabewa Zeeland een grote hoeveelheid data. Om deze reden hadden zij behoefte aan een andere structuur. Daarbij wilden zij de kwetsbaarheid van de organisatie verlagen.

Gemeenten zijn minder kwetsbaar als zij in de cloud zitten. Door gebruik te maken van de cloud profiteert de gemeente van een aantal zaken die centraal door PinkRoccade geregeld en bijgehouden worden in plaats van dat elke gemeente dit apart zou doen. Deze schaalvoordelen zijn als volgt:

  • Het gebruik kunnen maken van de ervaring en kennis van specialisten. IT ontwikkelingen gaan snel, dit vergt regelmatig trainingen. Bovendien kan een specialist de ervaring die hij van systeem gemeente A opdoet, ook gebruiken bij systeem gemeente B.

  • Het gebruik kunnen maken van verschillende specialisten. Doordat de core-business van PinkRoccade software ontwikkelen en beheren is, kunnen wij, mocht het nodig zijn veel specialisten inzetten op een specifiek moment. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligingsissue. Deze rol heeft een gemeente vaak niet zomaar ingevuld.

  • Technische faciliteiten zijn minimaal dubbel uitgevoerd. Zoals de twee datacenters waar de omgevingen in staan, maar ook servers en netwerkvoorzieningen. Als één firewall uitvalt merkt een gemeente hier niks van.

  • State-of-the-art infrastructuur. Door alleen gebruik te maken van A-merk componenten waar 24/7 ondersteuning op is, mocht het mis gaan. Daarnaast worden er testen uitgevoerd door derden, die proberen de cloud omgeving aan te vallen. Deze testen zijn kostbaar, maar omdat ze maar één keer hoeven te worden voor alle cloud klanten, vallen de kosten mee.

Voordelen van de cloud
Mirjam, Adviseur gegevensbeheer en informatievoorziening bij Sabewa Zeeland, vertelde wat de cloud hen tijdens hun dagelijkse werk aan voordelen biedt. Eén belangrijk voordeel is dat het systeem gemonitord wordt. Hierdoor worden verstoringen gemeld, zodat er direct actie op ondernomen kan worden. Daarbij worden storingen ook voorkomen. Dreigingen worden gesignaleerd en direct opgelost. Hierdoor merkt de klant niet eens dat er een dreiging is geweest.

Wanneer een gemeente niet in de cloud zit en er vindt een storing plaats. Dan moeten zij dit zelf oplossen of als ze er niet uit komen, de helpdesk bellen. Als gevolg hierop wordt er bij de gemeente ingebeld en gaat men aan de slag met de informatie die gedeeld is vanuit de gemeente en die zij zelf op dat moment vergaren. Deze manier van werken is reactief en daardoor veel langzamer.

Wanneer de klant een remote beheer contract heeft afgenomen, dan is in principe hetzelfde van toepassing op de omgeving als bij de cloud. Alleen is er dan minder controle over de omgeving. Als er iets mis is met de hardware of het netwerk, dan zal de klant dit zelf moeten oplossen.

Tips & tricks
Een belangrijk aspect volgens Sabewa Zeeland, is het overleggen van de verantwoordelijkheid. Welke partij is verantwoordelijk voor het functioneel beheer en welke partij voor het technisch beheer. Andere tips zijn het investeren/behouden van ICT kennis. Je hebt nog steeds de juiste mensen nodig die onder andere inzicht hebben in databases en datastructuren. Investeer ook in het behoud van een functioneel beheerder. Deze houdt de data op orde, geldt als interne vraagbaak en is tevens het externe aanspreekpunt. Doordat je als organisatie je ICT kennis behoud, blijf je een volwaardige sparringpartner, wat de communicatie over en weer beter maakt.

Sabewa Zeeland heeft dit aangepakt door te investeren in personeel. Zij hebben onder andere Mirjam aangenomen op een nieuw gecreëerde functie. Zij is onderdeel van het cluster Gegevensbeheer. Haar collega’s komen uit het belastingen vakgebied en hielden zich al eerder bezig met functioneel beheer.

Compleet overtuigd
Sabewa Zeeland kan zich nu bezig houden met de kwaliteit van data in plaats van het technische beheer. Dit is waar zij het voor gedaan hebben. Mirjam was vooraf sceptisch over ‘de cloud’, maar is inmiddels overtuigd van de voordelen die de cloud te bieden heeft!

Meer blogs:

01.
Cora Schreuders

Product Manager

Wanneer je als gemeente overstapt naar de cloud, verandert ook jouw rol als systeembeheerder. Je hebt minder controle over systemen in de cloud, want je werkt met externe partijen. Je krijgt dus een regisseursrol en er ontstaat meer focus op de onderlinge koppeling van systemen dan op het onderhoud ervan. Om je nieuwe taak goed uit te kunnen voeren, moet je de volgende 10 vragen bespreken met je leverancier.

Verder lezen

02.
Mauriece staf

Informatiemanager

Net zoals gemeenten stappen ook veel andere organisaties over naar de cloud. Het is interessant om te kijken hoe andere grote organisaties met veel verschillende gebruikers dit aanpakken en wat daarvan te leren valt. De KNVB, met 1,2 miljoen leden de grootste sportbond van Nederland, is zo’n organisatie.

Verder lezen

03.
Tosca Brog

Coördinator automatisering

Hoe informatie wordt behandeld en verwerkt is essentieel voor het goed functioneren van een gemeente. De keuzes die daarin worden gemaakt kunnen verstrekkende gevolgen hebben als ze verkeerd uitpakken. Bij de gemeente Veere is Cor de Rijke verantwoordelijk voor die keuzes. Tosca, coördinator ICT bij de gemeente Waddinxveen, stelt hem twee vragen over waarom ze dan naar de cloud zijn gegaan.

Verder lezen​

04. Pierre Versfeld

Informatievoorziening en facilitaire zaken bij gemeente Hardinxveld-Giessendam

Zo stapte gemeente Hardinxveld – Giessendam over naar de cloud

Investeren in eigen servers of overstappen naar de cloud?

05. Tosca Brog

Coördinator automatisering bij gemeente Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen naar de cloud voor ontzorging en flexibiliteit

Vorig jaar is Tosca Brog, Coördinator Automatisering bij gemeente Waddinxveen op bezoek geweest bij gemeente Veere. 

06. Tosca Brog

Coördinator automatisering bij gemeente Waddinxveen

In de leer bij buurgemeente. Dit is waarom het zo logisch is

Waarom zou je allemaal zelf het wiel uitvinden?

07. Geert Ridderbos

Hoofd bedrijfsuitvoering bij gemeente Veere

Gemeente Veere naar de cloud: iedereen was voor!

Dat is spannend, als je als gemeente met al je kernapplicaties overstapt naar de cloud.

08. Geert Ridderbos

Hoofd bedrijfsuitvoering bij gemeente Veere

In 5 stappen naar een succesvolle cloud-omgeving

Geen omkijken meer hebben naar het inrichten en onderhouden van en het investeren in ICT-infrastructuur.