Blog

Blogger: 

Geert Ridderbos

Hoofd bedrijfsvoering bij gemeente Veere

13 feb 2021

Gemeente Veere naar de cloud: iedereen was voor!

“Een blog van Geert Ridderbos, hoofd bedrijfsvoering gemeente Veere.”


Een blog van Geert Ridderbos, hoofd bedrijfsvoering gemeente Veere. Dat is spannend, als je als gemeente met al je kernapplicaties overstapt naar de cloud. Tenminste, met al die beren op de weg. Dat is misschien wel de grootste hobbel die je te nemen hebt: iedereen meekrijgen. In Veere ging dat vrij gemakkelijk. Dit is hoe wij dat deden. Vertrekpunt voor de migratie van onze applicaties, platformen en servers naar de cloud is de visie dienstverlening van de gemeente Veere geweest: Veere altijd dichtbij. Dichtbij de burgers, dichtbij bedrijven en dichtbij bezoekers. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, het collegeprogramma, overal werd gerefereerd aan het beleid van onze gemeente. Met termen als digitalisering van de dienstverlening, dichtbij de mensen, excellente dienstverlening, samenwerking met inwoners en bedrijven, een bestuurskrachtige zelfstandige gemeente. Door de vertaling van de visie naar concrete acties intern hoge prioriteit te geven, werd de visie iets van en voor alle medewerkers.. 

Gedeelde visie vertalen naar eigen vakgebied
 Vervolgens hebben we de visie van de organisatie vertaald naar ons vakgebied. Hoe kunnen we vanuit bedrijfsvoering en ICT invulling geven aan die visie? De ontwikkelingen in ICT maakten het mogelijk om onze infrastructuur door een marktpartij te laten hosten in de cloud en die partij ook het onderhoud en beheer te laten verzorgen. Met als restrictie dat wij de volledige regie voeren. We willen immers een bestuurskrachtige zelfstandige gemeente zijn. De keuze voor een externe marktpartij in deze als leverancier was een logische, gezien de meeste van onze kernapplicaties door die partij ontwikkeld zijn. 

Oplossing in lijn met gedeelde visie
 De cloud was een voor de hand liggende oplossing. Een oplossing die alom geaccepteerd werd, hij lag immers geheel in lijn met de door de organisatievisie. Bovendien stelde hij ons in staat ons te focussen op onze kerntaak: de directe dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en bezoekers. Dat is wat we allemaal willen, dat is wie we zijn. Dat is ons bestaansrecht. Het feit dat wij met de leverancier harde Service Level Agreements zijn overeengekomen, waarbij we hebben afgesproken dat onze gebruikers er niets van mochten merken dat onze systemen in de cloud draaien, is daarbij essentieel. Het heeft ervoor gezorgd dat onze migratie naar de cloud alleen maar voorstanders kende en wij niet zijn verzand in ellenlange draagvlakdiscussies.

Meer blogs:

01.
Cora Schreuders

Product Manager Datagedreven sturing

Wanneer je als gemeente overstapt naar de cloud, verandert ook jouw rol als systeembeheerder. Je hebt minder controle over systemen in de cloud, want je werkt met externe partijen. Je krijgt dus een regisseursrol en er ontstaat meer focus op de onderlinge koppeling van systemen dan op het onderhoud ervan. Om je nieuwe taak goed uit te kunnen voeren, moet je de volgende 10 vragen bespreken met je leverancier.

Verder lezen

02.
Mauriece staf

Informatiemanager 

Net zoals gemeenten stappen ook veel andere organisaties over naar de cloud. Het is interessant om te kijken hoe andere grote organisaties met veel verschillende gebruikers dit aanpakken en wat daarvan te leren valt. De KNVB, met 1,2 miljoen leden de grootste sportbond van Nederland, is zo’n organisatie.

Verder lezen

03.
Tosca Brog

Coördinator automatisering

Hoe informatie wordt behandeld en verwerkt is essentieel voor het goed functioneren van een gemeente. De keuzes die daarin worden gemaakt kunnen verstrekkende gevolgen hebben als ze verkeerd uitpakken. Bij de gemeente Veere is Cor de Rijke verantwoordelijk voor die keuzes. Tosca, coördinator ICT bij de gemeente Waddinxveen, stelt hem twee vragen over waarom ze dan naar de cloud zijn gegaan.

Verder lezen

04. Pierre Versfeld

Coördinator I&A, Informatievoorziening en Facilitaire zaken

Zo stapte gemeente Hardinxveld – Giessendam over naar de cloud

Investeren in eigen servers of overstappen naar de cloud?

05. Tosca Brog

Coördinator automatisering bij gemeente Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen naar de cloud voor ontzorging en flexibiliteit

Vorig jaar is Tosca Brog, Coördinator Automatisering bij gemeente Waddinxveen op bezoek geweest bij gemeente Veere.

06. Monique de Hond

Marketing & Communicatie

Sabewa compleet overtuigd over de Cloud

Sabewa Zeeland is ontstaan uit Sabewa (een belastingsamenwerking van vijf gemeenten)

05. Tosca Brog

Coördinator automatisering bij gemeente Waddinxveen

In de leer bij buurgemeenten. Dit is waarom het zo logisch is

Waarom zou je allemaal zelf het wiel uitvinden?

08. Geert Ridderbos

Hoofd bedrijfsuitvoering

In 5 stappen naar een succesvolle cloud-omgeving

Geen omkijken meer hebben naar het inrichten en onderhouden van en het investeren in ICT-infrastructuur.